Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 2018
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 5,8 366,9 372,7
De 25 a 54 anys 197,2 151,1 348,2
De 55 a 64 anys 239,2 98,6 337,9
De 65 anys i més 810,7 531,1 1.341,8
Total 1.252,9 1.147,7 2.400,6