Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 2n trimestre del 2020
 Cap assalariat  Un assalariat  Dos assalariats   Tres assal. i més     Total
Cap ocupat 1.023,8 0,0 0,0 0,0 1.023,8
Un ocupat 158,9 871,6 0,0 0,0 1.030,5
Dos ocupats 50,0 180,1 621,6 0,0 851,7
Tres ocupats i més 4,3 12,0 30,4 106,1 152,8
Total 1.237,0 1.063,7 652,0 106,1 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.