Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Assalariats que hi habiten
Catalunya. 1999
 Cap assalariat  Un assalariat  Dos assalariats   Tres assal. i més     Total
Cap ocupat 590,3 0,0 0,0 0,0 590,3
Un ocupat 147,7 554,8 0,0 0,0 702,5
Dos ocupats 63,1 118,7 474,4 0,0 656,2
Tres ocupats i més 9,3 23,2 33,0 124,2 189,6
Total 810,3 696,7 507,3 124,2 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.