Saltar al contingut principal
Habitatges familiars
Ocupats / Assal. amb contracte temporal
Catalunya. 1999
  Cap assal. temp.  Un assal. temp.  Dos assal. temp.  Tres temp. i més    Total
Cap ocupat590,30,00,00,0590,3
Un ocupat572,2130,30,00,0702,5
Dos ocupats416,1196,843,30,0656,2
Tres ocupats i més57,975,442,713,5189,6
Total1.636,6402,486,013,52.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 4t trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 8.1.07
Trieu una opció T=Taula (1999)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
 Habitatges familiars T
 Principals magnituds T
 (+) Persones que hi habiten T
 (+) Actius que hi habiten T
 Ocupats que hi habiten T
 Persones que hi habiten T
 Assalariats que hi habiten T
 Assal. amb contr. temporal que hi habiten T
 (+) Desocupats que hi habiten T
 (+) Inactius que hi habiten T
 (+) Assalariats que hi habiten T
 (+) Assal. amb contr. temporal que hi habiten T
 (+) Persones que conviuen amb pers. principal T
 (+) Relació amb l'activitat de la pers. principal T
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.