Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes    Dones    Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals778,2536,41.314,5
Educació12,283,195,3
Arts, humanitats i llengües48,162,9111,0
Ciències socials, periodisme i documentació29,147,676,7
Negocis, administració i dret156,7254,5411,2
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques51,748,299,9
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC)91,720,2111,9
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció298,835,1333,8
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària15,77,022,7
Salut i serveis socials45,1172,9218,1
Serveis41,465,7107,1
Sectors no classificats en altres apartats11,28,319,5
Total1.579,91.342,02.921,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.

Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 1.3.03
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
 Població
 Activitat
 Ocupació
 (+) Població ocupada T
 (+) Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (fins al 2013)
 (+) Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (a partir del 2014)
 Població ocupada que no està cursant estudis T
 (+) Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000) T (fins al 2015)
 Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) T (a partir del 2016)
 Sexe T
 (+) Població ocupada que cursa estudis no reglats T
 (+) Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball T
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.