Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball en el domicili particular
Catalunya. 2018
    Valor
Ocasionalment 114,7
Més de la meitat dels dies que ha treballat 127,2
Cap dia 3.086,9
No ho sap 33,4
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.