Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 106,0 81,1 101,5 288,6
Més de la meitat dels dies que ha treballat 148,2 102,0 171,5 421,7
Cap dia 571,7 640,3 903,3 2.115,3
No ho sap 9,0 3,2 6,3 18,6
Total 834,9 826,6 1.182,7 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.