Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 79,9 110,0 104,8 294,7
Més de la meitat dels dies que ha treballat 178,5 139,9 180,0 498,3
Cap dia 526,7 676,3 907,5 2.110,5
No ho sap 5,1 2,3 7,2 14,7
Total 790,2 928,5 1.199,6 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.