Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Relació amb l'activitat actual
Catalunya. 2004
    Valor
Ocupats 3.171,0
Desocupats 341,3
Inactius 2.201,7
Total 5.714,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.