Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Nacionalitat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Espanyola 5.416,0
Estrangera 891,7
Total 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.