Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2008
    Valor
Agricultura 72,9
Indústria 758,3
Construcció 435,3
Serveis 2.115,7
No classificables 99,5
Total 3.481,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.