Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.246,2 1.103,2 2.349,5
Resta d'Espanya 199,1 163,9 363,0
Estranger 336,6 313,2 649,7
Total 1.781,9 1.580,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles