Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Lloc de naixement / Grups d'edat
Catalunya. 2018
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 159,9 3,3 48,4 211,6
De 25 a 54 anys 1.849,1 205,1 544,4 2.598,7
De 55 anys i més 340,4 154,6 56,9 551,9
Total 2.349,5 363,0 649,7 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles