Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sexe
Catalunya. 2018
    Valor
Homes 1.624,8
Dones 1.385,4
Total 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles