Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Sexe / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 120,5 82,3 202,8
Educació secundària 1a. etapa 504,6 308,3 813,0
Educació secundària 2a. etapa 348,4 312,0 660,4
Educació superior 651,2 682,8 1.334,0
Total 1.624,8 1.385,4 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles