Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Assalariats 2.568,0
No assalariats 499,4
Total 3.067,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles