Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 2010
    Valor
Directius administració i empresa 75,2
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 388,8
Tècnics i professionals de suport 310,3
Empleats administratius 456,8
Treb. serv. restauració, personals, comerç 479,8
Treb. qualificats agraris i pesquers 27,7
Treb. qual. manufactures i construcció 335,8
Operadors d'instal·lacions i maquinària 285,3
Treballadors no qualificats 371,8
Forces armades 1,3
Total 2.732,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles