Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades
Catalunya. 2019
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 942,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.797,2
45 hores setmanals i més 123,9
Total 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles