Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 2019
    Valor
Indefinit 2.287,9
Temporal 630,9
Total 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles