Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Agricultura 29,3
Indústria 560,6
Construcció 152,7
Serveis 2.203,3
Total 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles