Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 145,0 117,3 262,3
Educació secundària 1a. etapa 347,5 252,1 599,5
Educació secundària 2a. etapa 273,8 277,1 550,9
Educació superior 478,0 580,3 1.058,3
Total 1.244,3 1.226,8 2.471,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles