Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
Homes 298,8
Dones 241,0
Total 539,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles