Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que ha treballat abans
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 4,7
Indústria 22,1
Construcció 18,7
Serveis 174,2
No classificables 149,3
Total 369,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.