Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 1999
    Valor
Cap assalariat 810,3
Un assalariat 696,7
Dos assalariats 507,3
Tres assalariats i més 124,2
Total 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.