Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Relació amb l'activitat de la pers. principal
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Ocupada 1.645,0
Desocupada 187,2
Inactiva 1.226,7
Total 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.