Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals pobl. ocupada en jornada completa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Assalariats 40,3 39,1 39,8
No assalariats 46,7 43,7 45,8
Total 41,5 39,6 40,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles