Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Indefinit 36,6
Temporal 31,6
Total 35,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles