Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada segons la situació un any abans
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2004
  
Ocupats
  Ocupats que treballaven
 fa un any
  Ocupats que treballaven
 en el mateix sector
Agricultura 72,3 65,5 63,8
Indústria 748,2 692,1 676,4
Construcció 361,0 327,1 312,5
Serveis 2.024,8 1.849,8 1.821,7
Total 3.206,3 2.934,5 2.874,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles