Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa 

Taxa d'atur de 16 a 64 anys
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Total22,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 4t trimestre del 2019.
Trieu una opció T=Taula (2013/4)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada de 16 a 64 anys T
 Taxa d'atur de 16 a 64 anys T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 (+) Població desocupada que ha treballat abans T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 Pobl. desocupada en habit. amb tots els actius desocupats T
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.