Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
Decreto 2518/1974 de 9 de agosto
1974
Espanyol
TemaCorrespondències amb CNAE-52 (es). 3/4 dígits
CNAE-74 (es)Partició (*)CNAE-52 (es)
Tema0110P9Tema011
Tema0110P14Tema013
Tema0120P9Tema011
Tema0120P14Tema013
Tema0130P9Tema011
Tema0130P14Tema013
Tema0140P9Tema011
Tema0140P14Tema013
Tema0151P9Tema011
Tema0151P14Tema013
Tema0152P9Tema011
Tema0152P14Tema013
Tema0161P9Tema011
Tema0161P14Tema013
Tema0162P9Tema011
Tema0162P14Tema013
Tema0190P9Tema011
Tema0190P14Tema013
Tema0210P5Tema012
Tema0210P14Tema013
Tema0220P5Tema012
Tema0220P14Tema013
Tema0230P5Tema012
Tema0230P14Tema013
Tema0240P5Tema012
Tema0240P14Tema013
Tema0290P5Tema012
Tema0290P14Tema013
Tema0300--Tema014
Tema0400--Tema031
Tema0400--Tema032
Tema0400--Tema033
Tema0400--Tema034
Tema0510--Tema021
Tema0520--Tema022
Tema0610--Tema041
Tema0610P2Tema043
Tema0620--Tema042
Tema0620P2Tema043
Tema1110--Tema111
Tema1110P5Tema329
Tema1120--Tema112
Tema1120P5Tema329
Tema1130--Tema113
Tema1130P5Tema329
Tema1140--Tema322
Tema1210P2Tema131
Tema1210P2Tema133
Tema1220P2Tema131
Tema1230P2Tema133
Tema1240--Tema132
Tema1300--Tema321
Tema1300P5Tema329
Tema1400P3Tema122
Tema1400P6Tema342
Tema1511P5Tema511
Tema1512P5Tema511
Tema1513P5Tema511
Tema1514P5Tema511
Tema1519P5Tema511
Tema1520--Tema512
Tema1530--Tema513
Tema1600--Tema521
Tema2110--Tema121
Tema2120P3Tema122
Tema2210P5Tema341
Tema2220P5Tema341
Tema2230P5Tema341
Tema2241P6Tema342
Tema2242P6Tema342
Tema2249P6Tema342
Tema2311--Tema142
Tema2311--Tema143
Tema2312--Tema141
Tema2312--Tema145
Tema2312P4Tema199
Tema2313--Tema144
Tema2314P4Tema199
Tema2319P4Tema199
Tema2321P4Tema191
Tema2322--Tema192
Tema2322P2Tema198
Tema2331P4Tema191
Tema2332P4Tema191
Tema2340P3Tema122
Tema2340--Tema193
Tema2391--Tema195
Tema2399P4Tema191
Tema2399--Tema194
Tema2399--Tema196
Tema2399P2Tema198
Tema2399P4Tema199
Tema2410P5Tema331
Tema2421P3Tema334
Tema2422P3Tema334
Tema2423P3Tema334
Tema2423P8Tema339
Tema2431P8Tema339
Tema2432P8Tema339
Tema2433P8Tema339
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCNAE-52 (es)-CNAE-74 (es)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3/4 dígits