Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaCorrespondències amb CCO-2011 (ca). 3 dígits
CCO-94 (ca)Partició (*)CCO-2011 (ca)
Tema001P3Tema001
Tema002P3Tema001
Tema003P3Tema001
Tema003--Tema002
Tema101P4Tema111
Tema102P4Tema111
Tema103P4Tema111
Tema104P4Tema111
Tema111--Tema112
Tema112P2Tema121
Tema112P4Tema131
Tema112P4Tema132
Tema112P2Tema141
Tema112P2Tema142
Tema112P4Tema143
Tema112P3Tema150
Tema112P3Tema293
Tema113P2Tema121
Tema113--Tema122
Tema113P4Tema131
Tema113P4Tema132
Tema121P4Tema143
Tema122P4Tema143
Tema122P2Tema530
Tema131P2Tema141
Tema131P2Tema584
Tema132P2Tema142
Tema132P2Tema500
Tema140P4Tema131
Tema140P4Tema132
Tema140P3Tema150
Tema140P4Tema611
Tema140P4Tema612
Tema140P4Tema620
Tema140P4Tema630
Tema140P4Tema641
Tema140P4Tema642
Tema140P4Tema643
Tema151P4Tema143
Tema152P2Tema530
Tema152P2Tema541
Tema161P2Tema584
Tema162P2Tema500
Tema170P4Tema131
Tema170P4Tema132
Tema170P3Tema150
Tema170P4Tema611
Tema170P4Tema612
Tema170P4Tema620
Tema170P4Tema630
Tema170P4Tema641
Tema170P4Tema642
Tema170P4Tema643
Tema201P4Tema241
Tema202P4Tema241
Tema203P2Tema271
Tema203P2Tema272
Tema204P2Tema245
Tema205--Tema243
Tema205--Tema244
Tema205P2Tema245
Tema211P2Tema213
Tema211P6Tema215
Tema211P2Tema242
Tema212--Tema211
Tema212P6Tema215
Tema213P2Tema213
Tema214--Tema214
Tema219P6Tema215
Tema221--Tema221
Tema222--Tema223
Tema223--Tema232
Tema231P2Tema251
Tema232P2Tema251
Tema239--Tema259
Tema241P2Tema261
Tema241P4Tema262
Tema241P2Tema265
Tema242--Tema281
Tema243P6Tema215
Tema243P3Tema282
Tema243P2Tema292
Tema251P2Tema292
Tema251P3Tema293
Tema251P5Tema373
Tema252P2Tema291
Tema253P4Tema262
Tema261P4Tema241
Tema262P4Tema241
Tema263P2Tema271
Tema263P2Tema272
Tema264P3Tema248
Tema265--Tema246
Tema265--Tema247
Tema265P3Tema248
Tema271P2Tema242
Tema272--Tema212
Tema281--Tema224
Tema281P2Tema225
Tema282P2Tema231
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
següents 100 següents 100
Trieu una correspondència
TemaCCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
       Tema1 dígit
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals