Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaCorrespondències amb CIUOCOM-88 (ca). 2 dígits
CCO-94 (ca)Partició (*)CIUOCOM-88 (ca)
Tema00--Tema01
Tema10--Tema11
Tema11--Tema12
Tema12--Tema13
Tema13--Tema13
Tema14--Tema13
Tema15--Tema13
Tema16--Tema13
Tema17--Tema13
Tema20--Tema21
Tema21--Tema22
Tema22--Tema23
Tema23--Tema24
Tema24--Tema24
Tema25--Tema24
Tema26--Tema21
Tema27--Tema22
Tema28--Tema23
Tema29--Tema24
Tema30--Tema31
Tema31--Tema32
Tema32--Tema33
Tema33--Tema34
Tema34--Tema34
Tema35--Tema34
Tema40--Tema41
Tema41--Tema41
Tema42--Tema41
Tema43--Tema41
Tema44--Tema41
Tema44--Tema42
Tema45--Tema42
Tema46--Tema42
Tema50--Tema51
Tema51--Tema51
Tema52--Tema51
Tema53--Tema52
Tema60--Tema61
Tema61--Tema61
Tema62--Tema61
Tema63--Tema61
Tema70--Tema71
Tema71--Tema71
Tema72--Tema71
Tema73--Tema72
Tema74--Tema71
Tema75--Tema72
Tema76--Tema72
Tema77--Tema73
Tema78--Tema74
Tema79--Tema74
Tema80--Tema81
Tema81--Tema81
Tema82--Tema82
Tema83--Tema82
Tema84--Tema82
Tema85--Tema83
Tema86--Tema83
Tema90--Tema91
Tema91--Tema91
Tema92--Tema91
Tema93--Tema91
Tema94--Tema92
Tema95--Tema93
Tema96--Tema93
Tema97--Tema93
Tema98--Tema93
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
Trieu una correspondència
TemaCIUOCOM-88 (ca)-CCO-94 (ca)
       Tema2 dígits
       Tema3 dígits
       Tema4 dígits
       TemaGrups principals