Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
TemaCNO-79 (ca) abreujada
Grans grups Subgrups Descripció
0Professionals, tècnics i similars
01Químics, físics, geòlegs i tècnics similars
02Arquitectes i enginyers superiors
03Arquitectes i enginyers tècnics, i similars
04Pilots i oficials de navegació aèria i marítima
05Biòlegs, agrònoms, silvicultors i similars
06Metges, veterinaris, farmacèutics i similars
07ATS i auxiliars de veterinària i farmàcia
08Estadístics, matemàtics, informàtics i tècnics
09Economistes
1Professionals, tècnics i similars
11Especialistes i tècnics en comptabilitat
12Professionals del dret
13Professors
14Membres del clericat i similars
15Escriptors, periodistes i similars
16Escultors, pintors, decoradors, fotògrafs i similars
17Músics i professionals d'espectacles artístics
18Professionals de l'esport
19Professionals, tècnics i similars ncaa
2Directius administració gerents d'empreses
20Membres govern i directius administració
21Directors i gerents d'empresa
3Personal de serveis administratius i similars
31Caps d'oficines administratives, públiques i privades
32Taquígrafs, mecanògrafs i similars
33Comptables, caixers, taquillers i similars
34Operadors facturadores i tractament de dades
35Caps i inspectors transports i comunicacions
36Caps de tren, revisors i cobradors
37Carters, ordenances i transportistes
38Telefonistes, telegrafistes i similars
39Empleats administratius i similars ncaa
4Comerciants, venedors i similars
40Directius i gerents empreses i comerços
41Propietaris gerents empreses i comerços
42Caps i agents de vendes i de compres
43Agents de vendes, viatjants i representats de comerç
44Agents immobiliaris, d'assegurances i altres
45Dependents de comerç, venedors i similars
49Comerciants, venedors i similars ncaa
5Serveis hotelers, domèstics i seguretat
50Directors i gerents serveis d'hoteleria i similars
51Propietaris gerents d'hoteleria i similars
52Encarregats serveis domèstics en establiments
53Cuiners, cambrers i similars
54Personal de serveis en establiments ncaa
55Conserges, porters, personal neteja i similars
56Netejadors i planxadors roba i similars
57Perruquers, esteticistes i similars
58Personal de serveis de protecció i seguretat
59Personal de serveis diversos ncaa
6Treballadors agraris, pesca i caça
60Directors i caps empreses o explotacions agràries
61Treballadors compte propi agraris i pesquers
62Treballadors agrícoles, ramaders i similars
63Treballadors forestals
64Treballadors pesca, caça i similars
7Miners, fabricants, constructors i transportistes
70Contramestres i encarregats generals
71Miners i treballadors extracció minerals
72Treballadors siderometal·lúrgics
73Fusters i treballadors fabricació de paper
74Treballadors preparació i obtenció productes químics
75Treballadors preparació i obtenció productes tèxtils
76Adobers i pelleters
77Treballadors preparació aliments i begudes
78Treballadors de la fabricació del tabac
79Treballadors confecció roba, tapissers i similars
8Miners, fabricants, constructors i transportistes
80Treballadors calçat i cuir natural o artificial
81Treballadors fabricació de productes de fusta
82Treballadors talla de pedres, marbres i similars
83Treballadors forja i fabricació eines metàl·liques
84Mecànics, muntadors, ajustadors i similars
85Electricistes i instal·ladors aparells elèctrics
86Operadors ràdio, televisió, so i projecció
87Lampistes i muntadors estructures met.àl·liques
88Joiers, argenters i similars
89Treballadors fabricació productes vidre i ceràmica
9Miners, fabricants, constructors i transportistes
90Treballadors productes cautxú i plàstic
91Treballadors fabricació paper i cartó
92Treballadors de les arts gràfiques
93Pintors
94Artesans i treballadors similars ncaa
95Treballadors de la construcció
96Operadors màquines fixes i similars
97Treballadors càrrega i descàrrega mercaderies
98Conductors i personal de maniobra dels transports
99Treballadors ncaa
XTreb. no classificats segons l'ocupació
YProfessionals de les forces armades