Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
923 Altres activitats artístiques i d'espectacles
TemaForma abreujada
CodiDescripció
923Altres activitats artístiques i d'espectacles
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema9231Creació i interpretació artística i literària
Tema9232Gestió de sales d'espectacles
Tema9233Activitats de fires i parcs d'atraccions
Tema9234Altres activitats d'espectacles
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema355P4Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques
Tema652P2Establiments de begudes i cafès (amb espectacle)
Tema679P4Reparació d'altres béns de consum NCAA
Tema965--Espectacles (llevat de cinema i esports)
Tema966--Professions liberals, artístiques i literàries
Tema969P5Altres serveis recreatius NCAA
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*961P2Producció i serveis relacionats amb la mateixa pel·lícula cinematogràfica (inclosos els vídeos)
Tema1*965P1Espectacles (llevat de cinema i esports)
Tema1*969P2Altres serveis recreatius NCAA
Tema1*981P2Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions, aquàtics i pistes de patinatge
Tema1*982P3Tómboles, espectacles i jocs, i comerç al detall i serveis de restauració, propis de fires i verbenes, organització i celebració d'apostes esportives, loteries i altres jocs
Tema1*989P2Altres activitats de l'espectacle i el turisme. Organització de congressos. Parcs o recintes firals
Tema2*861P1Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors, artistes i similars
Tema2*862P1Restauradors d'obres d'art
Tema3*011P1Directors de cinema i teatre
Tema3*012P1Ajudants de direcció
Tema3*013P1Actors de cinema i teatre
Tema3*014P1Extres especialitzats, dobles, comparses i meritoris
Tema3*015P1Operadors de cámeres de cinema, de televisió i de vídeo
Tema3*016P1Humoristes, còmics, excèntrics, xerraires, recitadors i similars
Tema3*017P1Apuntadors i regidors
Tema3*018P1Artistes de circ
Tema3*019P1Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ NCAA
Tema3*021P1Directors coreogràfics
Tema3*022P1Ballarins
Tema3*029P1Altres activitats relacionades amb el ball NCAA
Tema3*031P1Professors i directors de música
Tema3*032P1Intèrprets d'instruments musicals
Tema3*033P1Cantants
Tema3*039P1Altres activitats relacionades amb la música NCAA
Tema3*051P1Matadors de toros
Tema3*052P1"Rejoneadors"
Tema3*053P1Subalterns
Tema3*054P1Caps de colles còmiques i similars
Tema3*055P1Personal de colles còmiques i similars
Tema3*059P1Altres activitats dels espectacles taurins
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema923--Altres activitats artístiques i d'espectacles
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.