Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
381 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3811Fabricació de ganiveteria, eines manuals i de ferreteria
Tema3812Fabricació de mobles i accessoris metàl·lics
Tema3813Fabricació d'elements de construcció metàl·lics
Tema3819Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips, ncaa
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema313--Tractament i recobriment dels metalls
Tema314--Fabricació de productes metàl·lics estructurals
Tema315--Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
Tema316--Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema319--Tallers mecànics independents
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema271--Fabricació de productes bàsics de ferro i d'acer
Tema272--Fabricació de productes bàsics de metalls preciosos i metalls no fèrrics
Tema281--Fabricació de productes metàl·lics per a ús estructural, tancaments metàl·lics, dipòsits i generadors de vapor
Tema289--Fabricació d'altres productes metàl·lics; activitats de serveis de treball de metalls
Tema291--Fabricació de maquinària d'ús general
Tema292--Fabricació de maquinària d'ús especial
Tema293--Fabricació d'aparells d'ús domèstic ncaa
Tema315--Fabricació de llums elèctrics i equips d'il·luminació
Tema319--Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics ncaa
Tema331--Fabricació d'aparells i instruments mèdics i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat dels instruments d'òptica
Tema351--Construcció i reparació de vaixells i altres embarcacions
Tema361--Fabricació de mobles
Tema369--Indústries manufactureres ncaa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.