Skip to main content

0127 — Conreu de plantes per a begudes

  Aquesta classe comprèn:

  • El conreu de plantes per a begudes: te, mate, cafè, cacau i altres.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Conreu plantes per a begudes

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  0127 Cultivo de plantas para bebidas
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  0127 Growing of beverage crops