Skip to main content

09 — Activitats de suport a les indústries extractives

  Aquesta divisió comprèn:

  • Els serveis relacionats amb les activitats d'extracció prestats per compte d'altri.
  • Els serveis de prospecció basats en mètodes tradicionals, com ara el mostratge bàsic i les observacions geològiques (per exemple la perforació, el sondatge i la perforació repetida de pous de petroli i en jaciments de minerals metàl·lics i no metàl·lics).
  • Les obres de fonamentació de pous de petroli i gas.
  • Les obres de cementació de canonades de revestiment de pous de petroli i gas.
  • La neteja i el bombament de pous de petroli i gas.
  • El drenatge i el bombament de mines.
  • La retirada de sobrecàrregues en mines.

  Short tag proposal

  Activitats suport a les indústries extractives

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  09 Mining support service activities