Skip to main content

0990 — Altres activitats de suport a les indústries extractives

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats dels serveis prestats per compte d'altri a les indústries extractives incloses en les divisions 05, 07 i 08:
   • Els serveis de prospecció, per exemple, els mètodes de prospecció tradicionals com ara les observacions geològiques en possibles emplaçaments.
   • Els serveis de drenatge i bombament prestats per compte d'altri.
   • Les perforacions i els sondatges.
   • Les activitats de voladura de pedreres (febrer 2017).

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les explotacions de mines i pedreres dutes a terme per compte d'altri (vegeu 05, 07 i 08).
  • La reparació especialitzada de maquinària minera (vegeu 3312).
  • Els serveis d'estudis geofísics prestats per compte d'altri (vegeu 7112).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres activitats suport indústries extractives