Skip to main content

Aquesta divisió comprèn:

  • La transformació d'un producte agrari, el tabac, en una forma adequada per al consum final.
Descendants
Code Description
120 Indústries del tabac

Short tag proposal

Indústries tabac

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
16 Indústries del tabac
Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
12 Industria del tabaco
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
12 Manufacture of tobacco products

Heading of aggregated item Nivells tecnològics Eurostat to which it belongs

15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper