Skip to main content

1711 — Fabricació de pasta de paper

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de pasta de paper blanquejada, semiblanquejada o crua mitjançant procediments mecànics, químics (solubles o no) o semiquímics.
  • La fabricació de pasta de paper a partir de les restes de tèxtils, com les borres de cotó, o altres materials.
  • La fabricació de pasta de paper a partir de papers usats després d'eliminar la tinta.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació pasta de paper

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2111 Fabricació de pasta de paper
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  1711 Fabricación de pasta papelera
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  1711 Manufacture of pulp