Skip to main content

2891 — Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de maquinària i equips mecànics per a la manipulació de metalls en calent:
   • Convertidors, lingoteres, calders de colada i màquines de colar i emmotllar.
  • La fabricació de màquines d'estirar, trens de laminatge i cilindres de laminadors.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de bancs de trefilatge (vegeu 2841).
  • La fabricació de caixes de fosa, motlles i coquilles (excepte lingoteres) (vegeu 2573).
  • La fabricació de màquines per a la fabricació de motlles de fosa (vegeu 2899).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació maquinària indústries metal·lúrgiques

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  2891 Manufacture of machinery for metallurgy