Skip to main content

4666 — Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips d'oficina

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs d'altres tipus de màquines i equips d'oficina, excepte ordinadors i equips perifèrics.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs d'ordinadors i equips perifèrics (vegeu 4651).
  • El comerç a l'engròs de components electrònics i equips de telecomunicacions (vegeu 4652).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç engròs altres tipus equips d'oficina