Skip to main content

4669 — Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de material de transport, excepte els vehicles de motor, motocicletes i bicicletes.
  • El comerç a l'engròs de robots de fabricació en cadena.
  • El comerç a l'engròs de filferro, interruptors i altres equips d'instal·lació per a ús industrial.
  • El comerç a l'engròs d'altres tipus de material elèctric com ara motors elèctrics i transformadors.
  • El comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips no classificat anteriorment per a la indústria (excepte per a la mineria, la construcció, l'enginyeria civil i el tèxtil), el comerç i la navegació i altres serveis.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El comerç a l'engròs d'instruments i equips de mesura.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de vehicles de motor, remolcs i caravanes (vegeu 451).
  • El comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor (vegeu 4531).
  • El comerç a l'engròs de motocicletes (vegeu 4540).
  • El comerç a l'engròs de bicicletes (vegeu 4649).
  • El comerç a l'engròs d'extintors (vegeu 4674).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç engròs altres tipus maquinària i equips

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  4669 Wholesale of other machinery and equipment