Skip to main content

4765 — Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall de jocs i joguines, de qualsevol material.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç al detall de videojocs (vegeu 4741).
  • La venda al detall de programes informàtics no fabricats segons especificacions, inclosos els videojocs (vegeu 4741).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç detall jocs i joguines