Skip to main content

4778 — Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall de material fotogràfic, òptic i de precisió.
  • Les activitats d'òptica.
  • El comerç al detall especialitzat de records, artesania i articles religiosos.
  • Les activitats de les galeries d'art comercials.
  • El comerç al detall de combustibles líquids, ampolles de gasos liquats, carbó i fusta, per a calefacció i ús domèstic.
  • El comerç al detall especialitzat d'armes i municions.
  • El comerç al detall especialitzat de segells i monedes.
  • El comerç al detall de les galeries d'art.
  • El comerç al detall de productes no alimentaris ncaa.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç detall altres tipus articles nous