Skip to main content

5812 — Edició de directoris i llistes de correu

  Aquesta classe comprèn:

  • L'edició de llistes de correu.
  • L'edició de guies telefòniques.
  • L'edició d'altres tipus de directoris i compilacions, com ara de jurisprudència, farmacopees i similars.

  Els formats d'aquestes llistes estan protegits però no els seus continguts i es poden imprimir o editar en format electrònic.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Edició directoris i llistes de correu