Skip to main content

5819 — Altres activitats d'edició

  Aquesta classe comprèn:

  • L'edició (fins i tot en línia) de:
   • Catàlegs.
   • Fotografies, gravats i postals.
   • Felicitacions.
   • Formularis.
   • Cartells, reproduccions de làmines d'obres d'art.
   • Material de publicitat.
   • Altres materials impresos.
  • L'edició en línia d'estadístiques i altres informacions.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'edició de publicacions periòdiques d'anuncis (vegeu 5813).
  • La provisió de programes informàtics per Internet (hostatge o hosting d'aplicacions i la provisió de serveis d'aplicacions) (vegeu 6311).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres activitats edició

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  5819 Otras actividades editoriales
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  5819 Other publishing activities