Skip to main content

6201 — Activitats de programació informàtica

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats d'escriptura, modificació, comprovació i serveis d'assistència dels programes informàtics per satisfer les necessitats del client concret.
  • El disseny de l'estructura i el contingut i/o l'escriptura del codi informàtic necessari per crear i implantar:
   • Programes per a sistemes (fins i tot els pedaços i les actualitzacions).
   • Aplicacions informàtiques (fins i tot els pedaços i les actualitzacions).
   • Bases de dades.
   • Pàgines web.
  • L'escriptura de programes informàtics d'acord amb les directrius de l'usuari.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'edició de paquets de programes informàtics (vegeu 5829).
  • La traducció o adaptació de programes informàtics no fabricats d'acord a les especificacions del client per al mercat concret per compte propi (vegeu 5829).
  • La planificació i el disseny dels sistemes informàtics que integren els equips informàtics, els programes informàtics i les tecnologies de la comunicació, encara que l'oferta de programes informàtics en pugui ser una part integrant (vegeu 6202).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Activitats de programació informàtica

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  6201 Actividades de programación informática
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  6201 Computer programming activities