Skip to main content

Aquesta divisió comprèn:

  • Les activitats de portals de recerca web.
  • Les activitats de processament i allotjament de dades (hostatge), així com altres activitats que tenen com a principal finalitat oferir informació.

Short tag proposal

Serveis d'informació

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
63 Servicios de información
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
63 Information service activities