Skip to main content

7735 — Lloguer de mitjans de transport aeri

  Aquesta classe comprèn:

  • El lloguer de mitjans de transport aeri, com ara aeronaus i globus d'aire calent, sense tripulació.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El lloguer de mitjans de transport aeri sense tripulació (vegeu 51).
  • L'arrendament financer (vegeu 6491).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Lloguer mitjans de transport aeri

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  7123 Lloguer de mitjans de transport aeri
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  7735 Alquiler de medios de transporte aéreo