Skip to main content

80 — Activitats de seguretat i investigació

  Aquesta divisió comprèn:

  • Els serveis d'investigació i vigilància.
  • Els serveis de protecció i patrulla.
  • La recollida i lliurament de diners, rebuts i objectes de valor, amb personal i equips per protegir aquestes propietats.
  • L'explotació de sistemes electrònics d'alarma de seguretat, com ara les alarmes contra robatoris o incendis, l'activitat dels quals se centra en la vigilància a distància d'aquests sistemes i on és freqüent que s'incloguin els serveis de venda, instal·lació i reparació. Si aquests components se subministren per separat queden exclosos d'aquesta divisió i es classifiquen en les activitats de comerç al detall, construcció i similars.

  Short tag proposal

  Activitats de seguretat i investigació

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  74 Altres activitats empresarials 13
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  80 Actividades de seguridad e investigación
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  80 Security and investigation activities